به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن توضیحات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

جناب آقای رئیسی! شما گفته اید که محصول کشاورز را در مزرعه هزار تومان می خرند و ۱۰ هزار تومان در تهران می فروشند. اگر شما اطلاع دارید، نام چند نمونه از این محصولات کشاورزی سفره غذایی مردم را عنوان کنید؟ اگرچه قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره فاصله دارد و مجموعه ای از عوامل نظیر هزینه حمل و نقل،نگه داری و سردخانه بر آن اثرگذار است اما فاصله ۱۰ برابری قیمت محصول از مزرعه تا تهران مردود است.

این گزارش ادامه داده است: اما در خصوص این که حمایت دولت یازدهم را از تولیدات کشاورزی رد کرده اید،باید پاسخ دهید که اگر حمایت های دولت از بخش کشاورزی نبود پس چگونه خودکفایی کشور در گندم حاصل شد؟ آیا تاثیر تامین به موقع نهاده های باکیفیت و همچنین خرید گندم با قیمت مناسب را در افزایش تولید گندم به عنوان حمایت از تولید داخل قبول ندارید؟

این گزارش با اشاره به پیشگامی بخش کشاورزی در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی می افزاید: خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مصادیق حمایت های دولت از تولیدات کشاورزی بویژه محصولات راهبردی است و دولت یازدهم با تامین نهاده های تولید نظیر،بذر باکیفیت،کود و سم از منابع معتبر،ایجاد خط اعتباری تسهیلات توسعه مکانیزاسیون، اختصاص یارانه ۸۵ درصدی برای توسعه روش های نوین آبیاری و همچنین اعمال ممنوعیت واردات، مشوق های صادراتی و اتخاذ سیاست های تعرفه ای در جهت حمایت از بخش کشاورزی اقدامات و حمایت های بی سابقه ای به عمل آورده است.