سیدرضا اکرمی، در همایش "سپاس روحانی" و در بین حامیان مردمی این کاندیدا گفت:  از سن نوزده سالگی با حسن روحانی ۱۳ساله به قم رفتیم او در مدرسه گلپایگانی درس شروع کرد و من در جهانگیرخان قشقایی.حسن روحانی را  در  این ۵۶سال فردی اندیشمند ،هوشمند و دانشمند میدانم. 

او ادامه داد: اساتید او عبدالرحمان ربانی و شهید بهشتی بود درس را شروع کرد و هم درس حوزه را خواند و هم دیپلم را در سه سال گرفت.بعد از دیپلم  وارد دانشگاه شد در حالی که در قم به درس خارج حوزه علمیه رسید.   روحانی در سنی که هنوز سی ساله نشده بود وارد مجلس شد و ۲۰سال نمایندگی کرد همچنین ۱۶سال دبیر شورای امنیت ملی بود.

اکرمی با اشاره بر اینکه " قران می گوید زمان شناس و مصداق شناس و موضوع شناس باشید" تصریح کرد:  سال ۹۲ روحانی از کشور یک  آوار تحویل گرفت . در عرض ۴سال بیش از ۱۰۰رییس جمهور آمدند و رفتند  امروز بجای ایران هراسی ایران دوستی مطرح است .

او در خاتمه گفت:  روحانی تورم ۴۰و چند درصدی را به  ۸ رسانده طرح تحول سلامت و چند میلیون بیمه را به نتیجه رسانده .به برکت ایران  روسیه و چین از اجماع با امریکا و انگلیس و فرانسه جدا شد . متاسفانه قالیباف  اشکالش این بود که با انتقام آمد جلو نه با انتقاد .