قربان قدم هایتان، فدای اراده تان، این حماسه ممکن نمی شد مگر با چنین عزمی از یک ملت بزرگ که هم به تخریب و هم به وعده های پوشالی و تو خالی نه گفت.


حسن روحانی با رأی خیره کننده رییس جمهور ماند، درستش این  است که بگوییم ملت ایران با رأی خیره کننده حسن روحانی را در سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران ابقاء کردند. شهری و روستایی زن و مرد، پیر و جوان ساعت ها در صف های طولانی اخذ رأی ایستادند تا بار دیگر نام حسن روحانی را روی برگه تعیین سرنوشت کشور خود بنویسند این پیروزی نه فقط پیروزی حسن روحانی که پیروزی مردم ایران بود.


چند هفته گذشته وعده های ریز و درشت، از 250 هزار تومان برای بیکاران گرفته تا سه برابر کردن یارانه از کارت های هدیه گرفته تا قواره کت و شلوار، از تبلیغ های ناجوانمردانه تا تخریب های نامردانه، نتوانستند نظر، رأی و اراده مردم بزرگ ایران را تحت تاثیر قرار دهند. نجواهای روزانه و شب نامه های شبانه در روستاهای این سرزمین نتوانستند اندکی ذهن مردم روستایی ایران را مغشوش کنند، کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و در یک کلام جامعه بزرگ ایران تحت تاثیر بی اخلاقی های شبانه روزی قرار نگرفتند و از 29 اردیبهشت یک بهار روحانی ساختند.


کار بزرگ ملت ایران آغاز یک راه بلند و طولانی است، دیروز مردم پای صندوق های رأی فقط برای 4 سال انتخاب نکردند آنها مبشر مسیری بودند که قرار است پی در پی ادامه یابد و ایران را، سرزمین فرهنگ، تمدن و آزادگی را بر قله های توسعه، پیشرفت و اعتدال بنشاند. رأی دیروز ملت ایران به روحانی فقط رأی به حسن روحانی نبود رأی به مشی و مرامی بود که در رفتار و گفتار روحانی و مردانش در 4 سال گذشته جاری و ساری شده است. همین رفتار و کردار هم بود که این مردم متعصبانه پای حسن روحانی ایستادند با دلهره به انتظار 29 اردیبهشت نشستند و با امید ساعت ها پای صندوق های رأی ایستادند تا نام حسن روحانی را به عنوان نماد عزم و اراده ملت روی برگه رأی خود نقش بزنند.


از امروز تا 1400 ، دوباره ایران راه بزرگ خود را ادامه می دهد با حسن روحانی و به پشتوانه نزدیک به 24 میلیون ایرانی باید راه های نرفته را برود و مسیر توسعه ایران را هموارتر کند. 4 سال آواربرداری به پایان رسیده است و از امروز ما ملت و حسن روحانی کار سازندگی ایران را با جدیت ادامه می دهیم.
ملت ایران دیروز پیروز شد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب این عید، این جشن ، این شور و این شعف بر همه شما مبارک.