به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن بیانیه ستاد بهشت به شرح زیر است:

به نام خدا

بازهم حماسه ای دیگر در شهر تهران با پیام نیاز شهر به طرحی نو خلق شد و شهروندان فریاد زدند خواهان حضور شورایی متخصص ، پاکدست و با برنامه هستند. فریاد کردند که می فهمند شهر نفس ندارد، زیرساخت ندارد. از هزینه های بی جا دلخورند کارهای بی برنامه که بدون توجه به خردجمعی و تنها بر اساس نظر شخصی غیر کارشناسی انجام شده ناراضی اند. از هزینه کرد سرمایه هایشان در پروژه های بی اثری نظیر پل صدر ، تونل امیرکبیر و محله هرندی متاسف اند، از حضور غیر متخصصین در راس امور نگرانند و اراده کردند تا این مسیر ناصواب را اصلاح کنند.

ستاد بهشت ضمن تقدیر از حضور پر شکوه شهروندان عزیز در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر، به منتخبین لیست امید تبریک گفته و همان گونه که این اعضا با عنوان لیست امید وارد شورای شهر تهران شدند و با تدبیر و عقلانیت  که از آنها سراغ داریم مسیر رشد و توسعه و امید را برای شهر تهران برنامه ریزی کنند و با توجه به تخصص و تعهدی که از اعضای جدید شورای شهر سراغ داریم گزینه منتخب برای شهرداری تهران فردی کارآمد، کاردان و قابل اعتماد خواهد بود.

این اعتماد و کاردانی با توجه به بدنه کارشناسی و تخصصی سازمان قابل دستیابی است و کارکنان شهرداری تهران آمادگی خود را برای همکاری و همراهی شهردار منتخب و اعضای محترم شورای شهر اعلام می کنند.

ستاد بهشت آرزوی توفیق  در رسیدن به چشم انداز ترسیم شده یعنی تهران شهر زندگی را دارد. تاکید می کنیم مثل گذشته با تمام توان در کنار شمائیم تا تهران شهر اخلاق و زندگی شود.