محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی در دولت اصلاحات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درخصوص صحبت اصولگرایان درباره نتیجه انتخابات گفت: تلاش و صحبت های اصولگرایان پس از شکست اتفاقی طبیعی است، در حال حاضر جبهه اصولگرا همه توانش را به کار گرفته و از دین ، خدا و پیامبر مایه می گذارد تا عواقب این شکست را کاهش دهد.

او در ادامه اظهار کرد: آن ها تصور پیروزی داشتند اما با مشخص شدن نتایج انتخابات به آنچه تصور داشتند نرسیدند و شکستی متفاوت از انتظارشان برایشان رقم خورد، طبیعی است در این شرایط شروع به مطرح کردن بهانه هایی مانند تخلف و جابه جایی آرا کنند.  

 ابطحی با بیان اینکه مطرح کردن مباحثی مانند رای حلال و حرام تنها به خاطر فشار شکست و برخوردی قابل پیش بینی و طبیعی است ادامه داد: این گروه از اصولگرایان همیشه با شعار تبعیت بی چون و چرا از رهبری به صحنه آمده اند اما رفتار های کنونی شان حکایت از چیز دیگری دارد و باشعار هایشان سازگار نیست این عدم سازگاری را در هر صورت باید پای آسیب روحی ناشی از شکست گذاشت.

او با اشاره به مشارکت 73 درصدی در انتخابات گفت: امروز که انتخابات تمام و نتایج آن هم اعلام شده است، برخی متوسل به دستاویز هایی می شوند که واقعیت ندارد، چنین حربه هایی نتیجه اش چیزی جز عدم اعتماد عمومی به نظام نخواهد بود.