به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه بررسی شکایت ها انجام شد، نتیجه بررسی شکایت ها را طی نامه ای رسمی به وزارت کشور اعلام کردیم، توضیح داد: طبق قانون نتیجه نهایی را وزارت کشور باید اعلام کند، تخلفات مختلفی بررسی شد،بخشی از آن قرار شد برای رسیدگی به قره قضاییه ارسال شود .

وی تاکید کرد: تخلفات تاثیری در سرنوشت انتخابات نداشت.

منبع: ایسنا