به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، برت کوندرس  مراتب تسلیت هلند را به خانواده های قربانیان (شهدای ) این حوادث اعلام نمود.

اضافه می نماید رسانه های مختلف  هلند از ساعات اولیه انتشار اخبار این حملات تروریستی ، این حادثه را به عنوان یکی از خبرهای اصلی خود پوشش دادند و هر کدام چندین گزارش و تحلیل در این رابطه منتشر نموده اند . از جمله روزنامه ان آر سی مهمترین روزنامه سیاسی هلند در گزارش خوداشاره نموده که در سال های پس از پیروزی انقلاب 1979 ،سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) حملاتی در شهرهای مختلف ایران داشته اند . این روزنامه همچنین با اشاره به برخی حملات از سوی تروریست ها در نقاط مرزی ایران ظرف سال های اخیر ، تاکید نمود علی رغم این امر ایران کشوری محسوب می شود که توریست ها می توانند به عنوان یک کشور عمدتا امن به آن سفر کنند وظرف سال های اخیر تعداد بیشتری از توریست ها از کشورهای مختلف از جمله هلند به ایران سفر نموده اند .