به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،"پائولو جنتیلونی" در پیام خود نوشته است: جناب رییس جمهور با انزجار اخبار حملات تروریستی دردناک در  کشور شما را دریافت کردم.

وی افزود: به نام دولت ایتالیا و شخص خود، خدمت شما، خانواده جانباختگان و تمامی مردم ایران پیام همبستگی و تاثر عمیق خود را ابراز می دارم.

نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد: وقایع دردناک تهران عزم ما را برای مبارزه با تروریسم و خدمت به صلح و رفاه  مردم کشورهایمان راسخ تر می کند.