به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، محمد باقر نوبخت پس از معرفی حسین فریدون به زندان که با قرار تامین صورت گرفته است پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

نوبخت در این پست نوشت: دولت به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد مقاوم را شکل دهد، دولتی که منابع او به نوعی به درآمدهای نفتی آن هم درآمدهایی که با نوسانات قیمت نفت می‌تواند نوسان داشته باشد متصل شود، قطعاً از این تکانه‌ها مصون نخواهد بود اما اگر اقتصاد با مردم اداره شود می‌توانیم نسبت به پایداری و ثبات اقتصادمان صحبت کنیم.

1