به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، خبرگزاری دولتی عربستان نوشت: سازمان امنیت کشور زیر نظر نخست وزیر خواهد بود. این سازمان جدید با توجه به نیاز ضروری درحال حاضر برای اصلاح ساختاری وزارت کشور تاسیس شده است تا بخش امور امنیت از دیگر بخش ها جدا شود.

این دستور بر لزوم همکاری بخش های وزارت کشور و ریاست امنیت کشور با یکدیگر در راستای حمایت و پشتیبانی لازم تاکید می کند.