به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، این اشخاص که تعداد آنان مشخص نشده است، به گروه تروریستی "فیلق الرحمن" در غوطه شرقی واقع در اطراف دمشق پیوستند.

"محمد ابو زید" سخنگوی گروه تروریستی احرار الشام گفت که تمام نیروهای این گروهان جدا نشده و فقط  بخشی از آنان رفته اند که به فیلق الرحمن پیوسته اند.