به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سهام ۴ شرکت دولتی فردا و در نهمین روز مرداد امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی روی میز فروش می‌رود که در این میان ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل ۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۷۹۳۱ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۸ سال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شامل یک میلیون و ۵۰۵ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۷۴۲ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۸ سال به مزایده گذاشته می‌شود.

همچنین ۶۶.۶۴ درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان شامل ۸۲ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۴۶ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۷ سال و ۳۰.۷۸ درصد سهام شرکت قند دزفول شامل ۹۲۳ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۰۹ هزار و ۱۵۵ ریال به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۴ سال میزان سهام دولتی هستند که در این روز از طریق مزایده واگذار خواهند شد.