به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، الهام امین زاده در افتتاحیه همایش بین‌المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در بنیاد پژوهش‌ه0ای بین‌المللی امام رضا(ع) اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی باید هر کسی کرامت خود را به درستی درک کند و با این وقوف به کراlت خود، رابطه خویش را با خدا، جامعه و خانواده خود به گونه‌ای ترسیم کند که تعالی داشته باشد. جامعه‌ای که سستی داشته باشد، قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: در اسلام جامعه متعالی توصیف شده است. آنچه که در عالم وجود دارد، در اختیار انسان است. خداوند از این انسان انتظاراتی دارد. یک شهروند ترسو و اندوهگین و یا دارای رذایل اخلاقی، شهروندی نیست که فرهنگ رضوی را متوجه شده باشد. باید از این ها دور شویم.

امین زاده خاطرنشان کرد: باید در هر سمتی خود را عاری از نفاق، نادانی و شرک کنیم. باید در هر عقیده ای که هستیم شرافت خود را بشناسیم و به آن بیافزایم. انسان دارای کرامت حقوقی است و ما در حقوق شهروندی به این امر معتقد هستیم. حضرت علی(ع) نیز به این امر توجه دارند. ایشان می فرمایند وعده کریم، نقد فوری است. نشانه کرامت تمام کردن نعمت است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بنابراین وظیفه حکومت رفتار کریمانه با مردم است، عنوان کرد: حکومت باید حقوق مردم را در اجرای قانون مورد توجه قرار دهد. در حکومت اسلامی رابطه پدر و فرزندی است. حکمرانی رابطه ای نیست که بخواهد مردم را از حقوقش نفی کند، بنابراین در حکومت اسلامی باید تقسیم پست براساس شایستگی باشد.