آری به تولید ملی در سالی که مقام معظم رهبری مبنای آن را برخورداری از تفکر جهادی برای کمک به تولید داخلی دانسته‌اند، نشان از توافق میان ملت و دولت برای عبور از چالش‌های پیش رو دارد.

کسانی در این سال می‌توانند پیشگام و پیشرو در تحقق این آری بزرگ و سرنوشت‌ساز به آینده روشن برای تولید شوند که تمام عمر خود را در مسئولیت‌های مهم و بزرگ اجرایی کشور با درک دغدغه‌ها و مشکلات مردم وقف توسعه با تفکری انقلابی کرده باشند.

دکتر محمد شریعتمداری طی چند دهه گذشته و در مسئولیت‌های مختلف نشان داده، هوای تازه آری به تولید ملی را تنفس کرده است، ایشان فردی برخوردار از بینش صحیح و با انرژی در شرایط فعلی برای تصدی سمتی می‌باشند که حال و آینده توسعه ایران اسلامی عزیز ما وابسته به آن است. 

کوچه پس‌کوچه‌های تولید در شرایطی که مسئله اشتغال و خوداتکائی ملی موضوعی استراتژیک، مهم و اثرگذار بر آینده کشور است، فردی متمایز و توانمند برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از ایده‌های نو نیاز دارد.

همه بزرگان، اهل فن و متخصصان صنعت و تجارت ابراز کرده‌اند، این حوزه نیاز به هوایی تازه دارد، نگاه و شخصیت دکتر محمد شریعتمداری با توجه به سوابق ارزنده ایشان، درک درستی که از مشکلات جاری اقتصادی کشور دارند و روحیه اثرگذار و اهل تعامل وی که باعث شده مبدل به محور اعتماد همه جریان‌های سیاسی کشور شوند، بی‌تردید هوایی تازه برای حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایران عزیز اسلامی می‌باشد.

می‌توان انتظار داشت در دوران وزارت دکتر شریعتمداری خونی تازه در رگ‌های تولید وارد شود و به روزهای پر رونق صنعت و تجارت چشم داشته باشیم. حضور ایشان بدون شک نقطه عطفی در تاریخ صنعت، معدن و تجارت در ایان خواهد بود.

دبیر کمپین آری به تولید ملی و گردانندگان آن که طی چهار سال گذشته همه دغدغه و توان خود را صرف حمایت از تولید داخلی کرده‌اند، اعتقاد دارند، رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری رای اعتماد به تولید ملی است. دکتر شریعتمداری شخصیتی خوش‌فکر و توانمند است که می‌تواند شعار آری به تولید ملی را در دولت به عمل مبدل نماید. 

کمپین مردمی آری به تولید ملی حمایت کامل و همه جانبه خود را از دکتر محمد شریعتمداری به عنوان شخصیتی انقلابی و علمی، برخوردار از شرایط کامل تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. باشد که فرصت آینده تولید درخشان و بالنده برای مردم ایران باشد.

مصطفی حسنی

دبیر پویش مردمی آری به تولید ملی