به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن یادداشت جلیل رحیمی رییس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به سخنان ترامپ که در اختیار خبرگزاری برنا قرار گرفته است به شرح زیر است:

1- سخنان ترامپ در چند امر خلاصه می شود. اول اینکه تحریم سپاه توسط وزارت دارایی امریکا قطعی است. 

2- باید در نظر داشته باشیم که تلاش برای تغییر نظام سیاسی ایران تشدید می شود و تقویت رقبا و مخالفان منطقه ای ایران خصوصا عربستان و اسراییل  در دستور کار است.

3-فشار بیشتر بر برنامه اتمی و موشکی با تحریم های بیشتر اقتصادی و وادار نمودن ایران به خروج از برجام با تحریم و تهدید بیشتر، خواست اصلی امریکاست. تلاش برای افزایش چالش های سیاسی داخلی در ایران و تنش های اجتماعی از دیگر اقدامات ایلات متحده خواهد بود.

4- سخنان ترامپ بازگو نمودن ارزوهای اسراییل و متن دیکته شده لابی صهیونیست‌ها بود. سپاه پاسداران را باید مورد حمایت بیشتر در مجلس قرار دهیم چون سپاه، نیروی حافظ منافع و امنیت ملی ما است.

اما در این میان،  پاسخ ما باید استراتژی  مشخصی باشد. اعتدال گرایی، عقلانیت، همگرایی سیاسی و افزایش روابط با جهان و تنیده شدن در اقتصاد جهانی، ایجاد روابط بهتر جهانی برای انزوای بیشتر امریکا مواردی است که به آن احتیاج داریم.