به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حسین کمالی روز پنجشنبه در نشست دبیران احزاب و گروه های سیاسی لرستان در سرسرای همایش های استانداری افزود: راه اندازی خانه احزاب توجه به منافع ملی و دوری از خودخواهی ها بوده و منافع ملی جای خودخواهی ها را گرفته زیرا که شیوه های منطقی انتقال قدرت خانه احزاب شکل می گیرد.

وی ادامه داد: در گذشته اعتقاد داشتند صحنه سیاست به معنای موضع گیری و کلاه سرهم گذاشتن بوده اما اکنون مفاهیم تغییر کرده و شناسایی ضعف و نقاط قوت برای ایجاد همکاری و هم افزایی مدنظر است و باید در این زمینه صادق بود.

به گفته وی، کسی که قدرت را در دست می گیرد باید اطمینان بدهد که حقوق همگان را حفظ می کند و اکنون رفتار و شیوه ها تغییر کرده و کسی سعی در حذف طرف مقابل را ندارد.

کمالی بیان کرد: در گذشته بین گروه های سیاسی بحث ها و حرف های نامربوط مطرح می شد اما دیکتاتوری اکثریت در خانه احزاب کنار گذاشته شده و اکنون بین احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و میانه رو تفاهم برقرار شده است.

وی افزود: باید به نوعی رفتار کرد که کشور را در مقابل تهدیدها بسازیم چرا که دشمن به تفرقه مردم و مسئولان و تفرقه بین اقوام در کشور دلخوش کرده است.

رئیس خانه احزاب ادامه داد: ترامپ در تلویزیون با چهره متمدنانه معتقد بود با حکومت ایران که حقوق مردم را رعایت نمی کند باید برخورد شود این در حالی است که بیشترین جنایت ها در تاریخ توسط دولت آمریکا رخ داده و در منطقه کمتر کشوری وجود دارد که مورد هجوم آمریکا قرار نگرفته باشد.

کمالی اظهار کرد: آمریکا تاکنون در تمامیت ارضی کشورها اظهار نظر غیر واقعی نکرده اما ترامپ این رفتار را انجام داد و راجع به خلیج فارس اظهار نظر کرد هرچند که این نگاه به صورت کمرنگ تر در غربی ها وجود دارد.

رئیس خانه احزاب ادامه داد: مردم ایران از جنگ فاصله می گیرند و حتی در جنگ تحمیلی، دفاع کردیم و دیدگاه ما کشور گشایی و حمله نیست دیدگاه ما زندگی متمدنانه با دیگر کشورها و ملت هاست.

وی با بیان اینکه ترامپ به اختلاف بین ملت و دولت ایران دلخوش کرده است و سعی در فاصله بین مردم دارد گفت: ما دولتی را انتخاب کرده ایم که با رای اکثریت انتخاب شده است.

کمالی اظهار کرد: کشور ما با گفت و گو و مناظره برای نخستین بار در تاریخ یک اختلاف بین المللی (برجام) را حل و فصل کرد.

رئیس خانه احزاب کشور گفت: احزاب لرستان با برادری و دوستی در خانه احزاب فعالیت کنند و برای پیشرفت استان و اصلاح هنجارهای جامعه دست به دست هم دهید.

وی با بیان اینکه در فعالیت های سیاسی منافع ملی مهم بوده و به منافع مردم فکر کنید گفت: درگیری های طایفه ای پسرفت را در جامعه به دنبال دارد.

کمالی افزود: قانون جدید احزاب اشکال هایی دارد و باید قوانین به شیوه ای تنظیم شود که صلح و دوستی در جامعه برقرار شود.