«غلامرضا مصباحی مقدم» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و بازدید از غرفه خبرگزاری برنا پیرامون بحث ممنوعیت «سپنتا نیک نام» از عضویت در شورای شهر یزد گفت: جایگاه شورای شهر جایگاه حاکمیتی نیست و حضور غیر مسلمان به معنای سلطه غیرمسلمان بر مسلمانان به حساب نمی آید.

او اضافه کرد:‌ این مسئله دیدگاه شخصی من بود اما برای قوانین مصوب مجلس جایگاهی که منحصرا حق اظهارنظر دارد، شورای نگهبان است. به نظرمن نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است.