به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از جماران، همسر ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکستان روز سه شنبه با حضور در جماران از بیت، حسینیه و نگارستان امام خمینی(ره) بازدید کرد.
بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران
بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران

 

بازدید همسر فرمانده ارتش پاکستان از بیت امام خمینی در جماران