جلسه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری در ساختمان پاستور برگزار شد. پس از آن برخی از اعضای هیات دولت جهت پاسخ به سوالات خبرنگاران در حیاط ساختمان پاستور حضور یافتند.