به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، ده روز پس از تاکید وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درمورد لزوم فروش اموال مازاد بانک ها، رئیس سازمان فروش اموال مازاد بانک ها از برنامه ریزی برای برگزاری هشت مزایده فروش اموال بانکی تا پایان سال خبر داد.

حسن یمنی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال تاکنون 12 مزایده برای فروش اموال مازاد بانک ها برگزار شده و بنا داریم تا پایان سال 8 مزایده دیگر نیز برای رسیدن به اهداف تعیین شده برگزار کنیم.

وی در ادامه از فروش ۲۰ ملک مربوط به بانک سپه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در دوازدهمین مزایده فروش اموال بانک ها در هفته گذشته خبر داد و افزود: مزایده بعدی فروش اموال مازاد بانک ها مربوط به فروش اموال مازاد بانک رفاه می شود که این مزایده بعد از 28 صفر برگزار خواهد شد. به گفته رئیس فام، در مزایده بانک رفاه و براساس توافقات انجام شده 250 ملک برای فروش به مزایده گذاشته می شود.

بعد از برگزاری مزایده فروش اموال مازاد بانک رفاه، مزایده ای برای بانک ملی برگزار می شود؛ همچنین مقدمات انعقاد قرارداد برای فروش اموال بانک مسکن نیز انجام شده و بانک سپه نیز مزایده ای دیگر خواهد داشت.بنا داریم یک مزایده کلی برای فروش اموال مازاد بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی نیز برگزار کنیم.

شایان ذکر است، وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از انجام برنامه ریزی برای فروش اموال مازاد بانک ها  خبرداده بود. سیاست فروش اموال مازاد بانکی در راستای کاهش فعالیت های اقتصادی  و بنگاه داری بانک ها در دستور کار قرار گرفته است .

 بر اساس اعلام قبلی این سازمان،15 هزار ملک مازاد در اختیار  ده بانک ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه‌صادرات، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن  قرار دارد.