به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در سمرقند گفت و گو کردند.

موگرینی از سفر واشنگتن و رایزنی با نمایندگان کنگره  آمریکا به سمرقند رفته است.