به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد جواد ظریف و عبدالعزیز کامل اف وزرای امور خارجه ایران و ازبکستان در سمرقند دیوار و گفتگو کردند.

در این دیدار دو طرف در زمینه توسعه همکاریهای دو جانبه و منطقه ای گفتگو کردند.

در این ملاقات همچنین در خصوص فصل جدید روابط دو کشور بویژه پس از اجلاس آستانه تبادل نظر شد. رفع موانع گمرکی، همکاری در حوزه همکاریهای بانکی، تجاری، ترانزیت و نیز در حوزه های علمی و فن آوری و همکاریهای سه جانبه در حوزه حمل و نقل ریلی از جمله موضوعات دیگر این گفتگوها در این ملاقات بود.

 دو طرف در مورد تهیه نقشه راه همکاریهای دو جانبه در عرصه های مختلف روابط، بویژه اقتصادی توافقات کلی بعمل آوردند.

لزوم همکاریهای مشترک در خصوص مبارزه با تهدید گروه های افراطی از جمله محورهای دیگر این دیدار بود.