به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در یادداشت «حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهوری آمده است:

دانش، ذکاوت، دقت و سیاست شناسی سید حسن نصرالله مثال عالی و نمونه  الگو واری برای چهره ها، سخنگویان و بویژه شخصیتهای روحانی در جریانات سیاسی داخلی ایران است؛ او کاملا به جایگاه، هویت و چارچوب های گفتمان فکری و سیاسی خود آگاه است. سخنرانی او را از این جنبه ها می توان مورد توجه قرار داد.