به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حزب "اکولوژی، دمکراسی، همبستگی" (ای دی اس) متشکل از هفت نماینده سابق حزب "ریپوبلیک آن مارش" (جمهوری به پیش) و سایر حامیان سابق رئیس جمهور فرانسه خواهد بود.

گفته شده که نمایندگان خارج شده می خواهند بر حل مسائل محیط زیست و نابرابری اجتماعی تمرکز کنند. این تصمیم آنها باعث کاهش شمار کرسی های حزب مکرون به ۲۸۸ می شود که یک کرسی کمتر از اکثریت در مجلس عوام ۵۷۷ نفری فرانسه است.

ناظران در فرانسه می گویند که حزب "آن مارش" (حزب مکرون) همچنان از حمایت دو متحد سیاسی دیگر، حزب میانه "مو دم" و همچنین راست میانه "اژیر"، که در مجموع صاحب ۵۶ کرسی هستند برخوردار است.

همچنین این احتمال وجود دارد که با پیوستن نمایندگان دیگر به حزب مکرون، "آن مارش" دوباره به اکثریت برسد.

بنابر گزارش بی بی سی، حزب مکرون در ماه های اخیر با مشکل خروج شماری از نمایندگان روبرو بوده است، و رسانه های فرانسوی می نویسند که جدایی این هفت نماینده علیرغم فشار شدید برای ماندن در حزب صورت گرفته است.

تشکیل حزب تازه، ضربه انتخاباتی به مکرون نمی زند اما این تحول شواهد تازه ای از نارضایتی در میان اعضای حزب رئیس جمهور در پارلمان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: