به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،قدرت‌علی حشمتیان، رییس ادوارخانه احزاب ایران  و نماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده ۱۰، احزاب در خصوص جلسه روز دوشنبه،  شورای مرکزی خانه احراب گفت:این جلسه هیچ مصوبه قانونی نداشت. اصوالگرایان و اصلاح طلبان قصد داشتند که رییس مورد نظر خود را به فراکسیون مستقلین واعتدال‌گرایان تحمیل کنند که با هوشیاری فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان جلسه شورای مرکزی به حدنصاب نرسید و از حدنصاب افتاد.

او ادامه داد: غایبین جلسه روز دوشنبه به این ترتیب است: از فراکسیون مستقلین واعتدالگرایان،حشمتیان، ایرانی، تبرایی، صفرپور، نیشابوری، پورنامدار، فومنی، نادری، میرزایی، همچنین از فراکسیون اصلاح طلبان علیخانی، کواکبیان، مولاوردی، راکعی و از فراکسیون اصول‌گرایان مفتح، نیکی ملکی، خان محمدزاده و غفوری‌فرد در این جلسه شرکت نکردند.

حشمتیان در مورد حاضرین جلسه تصریح کرد:روح الامینی،بوربور، کاشفی، طاهرنژاد، کمیجانی، نیکفر، کمالی، حکیمی پور، جولایی، صدر و صدفی که نیکفر وسط جلسه از سالن جلسه خارج و کلا ده نفر در جلسه ماندند.همچنین آقایان بهمن زاده، ولی زاده و خداقلی زاده بازرس بودند.

نماینده احزاب ملی درکمیسیون ماده ۱۰ ادامه داد: برابرآیین نامه داخلی خانه احزاب جلسه با ۱۴ نفر از ۲۱نفر اصلی رسمی که  به استناد ماده۹ ، اساسنامه خانه احراب ایران باید دبیرکل و یا نماینده تام الاختیار کادر رهبری حزب مربوطه باشند و رای ۹ نفر از۱۴ نفر قابل قبول است.لذاجلسه روز دوشنبه به حدنصاب نرسیده و مصوبه‌های آن هم  استناد قانونی ندارد.

حشمتیان در پایان خاطرنشان کرد:اگرهم حدنصاب می‌بود که حدنصاب نبوده است، به استنادماده۱۶، اساسنامه باید ابتدا رییس انتخاب شود و بعد رییس جدید اداره جلسه را عهده ونواب رییس وخزانه دار ومنشی و روسای کمیته‌ها انتخاب شوند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: