به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در سخنانی گفت: «من از اینکه عده‌ای می‌گویند مساله تکراری نابرابری‌نژادی در سیستم قضایی کیفری ما اثبات می‌کند که تنها اعتراضات خیابانی و عمل مستقیم توانایی تغییر دادن شرایط را داشته و رای دادن و سیاست‌ورزی انتخابات‌محور وقت تلف کردن است، آگاهم.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: