«احمد راستینه هفشجانی»، نماینده مردم شهرکرد در مجلس، درباره چگونگی تقویت بعد نظارتی مجلس به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در مجلس بُعد نظارتی است. بعد از وظیفه قانون‌گذاری مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس اعمال وظیفه قانونی‌شان در بعد نظارت بر همه دستگاه‌ها است.

او افزود: شرط نظارت درست و اثربخش در گام اول داشتن داده‌ها، شناخت و آگاهی لازم نسبت به موضوعات و مباحث است که در این مسئله توسعه نگاه نمایندگان و توسعه شناخت‌شان نسبت به حوزه مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است و دوم، گسترش بازوهای نظارتی نمایندگان است. 

راستینه با بیان اینکه مشارکت مردم و رسانه‌ها می‌تواند نمایندگان را در اعمال وظیفه نظارتی‌شان کمک کند، بیان کرد: نمایندگان باید یک خود نظارتی را در پیکره خود و مجلس حاکم کنند به‌طوری که مجلس به هیچ عنوان ظرفیت نظارتی‌اش را در معامله با دستگاه‌ها و افراد و نیروهای تاثیرگذار از دست ندهد و دچار فساد دستگاهی و خودفروشی نظارتی نشود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس درباره گسترش بازوان نظارتی نمایندگان اظهار کرد: در گام دوم گسترش بازوان نظارتی نمایندگان مهم است، یعنی ارتباط گستره مردم و نمایندگان و نمایندگان با مردم؛ رابطه نمایندگان با مردم باید رابطه‌ای دوسویه و مبتنی بر ارتباطات نزدیک و موثر باشد به گونه‌ای که مردم بتوانند خواسته‌ها و مباحث‌شان را به راحتی و به هنگام به نماینده انتقال دهند.

او با تاکید بر نقش رسانه‌ها اظهار کرد: رسانه‌ بینای فسادستیز که دغدغه مبارزه با فساد دارد یکی از بازوان مهم نظارتی برای کمک به نمایندگان است. رابطه نمایندگان با رسانه‌ها، مطبوعات و خبرنگاران باید رابطه مستحکم باشد به گونه‌ای که اصحاب رسانه بتوانند با دسترسی به هنگام به نمایندگان، خواسته‌ها، نگاه‌ها و رصد خود را به نمایندگان انتقال دهند.

راستینه ادامه داد: شرط این مسئله صداقت در رفتار و انتقال پیام و اخبار است. متاسفانه امروز در این بعد هم دچار مشکل هستیم. بعضا در انعکاس اخبار و اطلاعات هم صداقت وجود ندارد یا جهت‌گیری سیاسی و جناحی وجود دارد. 

نماینده مردم شهرکرد در پایان گفت: برای اینکه نماینده بتواند بعد نظارتی خود را تقویت کند باید از خط‌کشی‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های سوء به شدت پرهیز کند تا بتواند، یک نقش نظارتی درست را اعمال کند. 2/5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: