به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در توییت وزارت امور خارجه آمده است:

«ژوئنتین (روز آزادی به مناسبت پایان برده داری در آمریکا) در سال 2020 زمان مناسبی برای تقبیح برده داری نوین آمریکا در داخل این کشور و فراتر از آن است.

سال ها غارتگری و ارعاب ثابت کرده که «آزادی دیگری» در ذهنیت رهبران مختلف آمریکایی جایی ندارد. در زمان دولت ترامپ، واکنش های وحشتناک به اعتراضات مسالمت آمیز جهان را به یاد همان تاریخ ننگین آمریکا انداخته است. ژوئنتین در سال 2020 زمان مناسبی برای تقبیح برده داری نوین آمریکا در داخل این کشور و فراتر از آن است.»

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: