به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در کنگره ملی نفسهای سوخته اظهار داشت: ما در فاجعه سردشت دو جلوه از انسانیت و وحشیگری را  همزمان می بینیم.انسانیت و قدرت ایثارگرانی که هیچگاه از دایره انسانیت خارج نشدند و هیچگاه مقابله به مثل نکردند و این افتخار را برای جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت کردند که ما در مقابله با ظلم و در مقابله با وحشیگری از اصول انسانی خود تخطی نمی کنیم .

ظریف افزود: سازمان ملل متحد چندین بار هم نگرانی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از سلاح شیمیائی توسط عراق و هم ادعاهای عراقیها علیه کشورمان را بررسی و بازرسی کرد و در همه این رسیدگیها و بازرسیها به این نتیجه متقن رسید که آن طر فی که از سلاحهای شیمیائی استفاده کرده رژیم صدام بوده است.

وزیر امور خارجه ایران بیان داشت: اولین باری که شورای امنیت سازمان ملل استفاده عراق از سلاح شیمیائی را محکوم کرد در پایان جنگ ایران و عراق بود.

او ادامه داد: امروز امریکا داروهائی که برای قربانیان شیمیائی نیاز هست و داروهائی که برای بقیه ایثارگران نیاز هست و داروهائی که برای بیماران مختلف نیاز هست را از طریق تحریمهای غیر انسانی  مانع می شود.

ظریف عنوان کرد: دولت آمریکا نه در سلاح شیمیائی مبانی بشری را می شناخت و نه در تحریمها مبانی بشری را می شناسدو نه در تروریسم اقتصادی خودش مبانی بشری را رعایت می کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: