به گزارش گروه سیاسی برنا، معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به برگزاری «همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشه‌های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» همت گمارده است؛ تا از این رهگذر ابعاد اندیشه های ایشان در زمینه بنیان ها و سایر عرصه های حقوق عمومی مورد واکاوی قرار گیرد. بدیهی است که، این شناخت می تواند در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی حقوقی، تضمین حق ها و آزادی های شهروندان و حکمرانی حقوق اثر بخش و کارآمد نقش آفرین است.

با توجه به استقبال اساتید و دانشجویان محترم و همچنین درخواست تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی، دبیرخانه همایش، مهلت ارسال چکیده های تفصیلی همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی را تا تاریخ 1399/04/31 تمدید کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: