به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، روز دوشنبه آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی را ابلاغ کرد.

آیین‌نامه اجرایی ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی در جلسه مورخ چهارم تیرماه ۱۳۹۹ هیات وزیران به تصویب رسید.

به موجب آیین‌نامه مذکور، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی،  بهینه‌سازی و تبدیل به احسن کردن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.

بر همین اساس، دانشگاه‌ها مجازند برای ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود  واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چارچوب طرح‌های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام جهت تامین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی اقدام کنند.

همچنین وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های موضوع ماده این آیین‌نامه از پرداخت همه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین‌نامه معافند.

پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند. همچنین فروش اموال غیرمنقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی می‌شود، مشمول این آیین‌نامه نبوده و براساس قانون و آیین نامه اجرایی آن انجام می‌پذیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: