به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نماینده فرانسه در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: آماده مذاکره سازنده خارج از شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران هستیم. ما معتقدیم که همه مشکلات مربوط به برجام باید در چارچوب برجام حل شود.سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا تمام تعهدات خود را در قالب برجام انجام داده‌اند.گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در جابجایی سلاح با ارزیابی‌های ما مطابقت دارد. ما از رفتارهای ثبات‌زدای ایران اظهار نگرانی می‌کنیم.

وی افزود: ما آماده‌ایم که اقدامات سازنده در مورد نگرانی‌های مشارکت‌مان را پیگیری کنیم، به ویژه اقدامات خارج از این شورا. ما از پیشنهادات یکجانبه استقبال نمی‌کنیم و اعتقاد داریم که چنین پیشنهادهایی فقط باعث افزایش شکاف درون شورای امنیت می‌شود.ما از تصمیم یکجانبه برای کلید زدن مکانیسم ماشه حمایت نمی‌کنیم. 

نماینده فرانسه در پایان اطهار کرد: برجام که حاصل مصالحه بود، قابل بهبود است، اما هنوز هیچ ابزار دیگری برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور صاحب سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: