به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «قدرتعلی حشمتیان»، رییس ادوارخانه احزاب ایران و مشاور عالی وزارت صمت، گفت: کسی که بخواهد در کمتر از یکسال باقیمانده عمر دولت دوازدهم، مسولیت وزارت صمت را بپذیرد باید امور بر زمین مانده مردم را پیگیری کند و دغدغه کارهای انجام نشده درصنعت ومعدن وتجارت کشور را داشته باشد.

این فعال سیاسی افزود: با عنایت به کارنامه عملکرد وزرای قبل، مهمترین ویژگی‌های گزینه اصلح برای این وزارت‎خانه را می‌توان در موارد ذیل جستجو کرد:

1-    شجاعت در اخذ تصمیمات دشوار و درایت در ایجاد هماهنگی میان اجزاء اداره صنعت و بازرگانی کشور.

2-    آگاهی در خصوص جایگاه وزارت صمت و سهم این وزارت‌خانه در حاکمیت، نظام اداری، سیاستگذاری وتعاملات میان ساختار قدرتِ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اشراف به نقش واسط بودن میان ساخت‌های مختلف مذکور.

3-    دارای تجربه بنگاه‌داری در سطوح بالا و مسلط به شیوه‌های گذار از بنگاه‌داری به خصوص در شرایط خاص کنونی.

4-    نگرش و اعتقاد عملی بر خروج وزارت صمت از بنگاه‌داری و تبدیل این وزارتخانه به سیاستگذار.

5-    توان عرضه شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه در بورس، با عنایت به وضعیت مناسب بازار سرمایه و جهت‌گیری کلی نظام و دولت برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در این بازار.

6-    دارای دانش آکادمیک مرتبط در خصوص ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان.

7-    شناخت جامع از صنایع مختلف کشور و آگاهی از قوت‌ها و ضعف‌های موجود در وضعیت صنعت و بازرگانی کشور و مطلع بودن از تهدیدهای موجود در اقتصاد تحت تحریم و گرفتار رکود بین المللی و داخلی در دوران فراگیری بیماری کرونا.

8-    عدم تعلق به دعواها و جناح‌بندی‌های سیاسی و تعریف رفتاری براساس یک تکنوکرات، که به علت گستردگی این وزارتخانه وزیر پیشنهادی قطعاً باید مستقل و خداترس باشد.

9-    اعتقاد و تخصص در زمینه شیوه‌های تامین مالی مدرن از جمله بازار سرمایه به عنوان موثرترین ابزار تأمین مالی صنعت.

و از همه مهم‌تر:

10-عزم جدی جهت ایجاد تغییر کلی، پارادایم شفت و توان فیزیکی و انرژی فردی برای دستیابی به این مهم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: