به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،  جواد ناصریان در نشست امروز معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور که به صورت ویدئوکنفرانس در محل وزارت کشور برگزارشد، با بیان اینکه، با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت پیشبرد طرح های توسعه متوازن کشور و اجرای برنامه های اقتصادی کشور در مناطق مختلف، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در وزارت کشور تاسیس شد؛ گفت: هدف از تاسیس این معاونت، هماهنگی در برنامه های اقتصادی و توسعه ای در استان های سراسر کشور است.

معاون وزیر کشور با یادآوری اینکه وزارت کشور امروز مسئولیت های متعددی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و عمرانی در کشور بر عهده دارد؛ افزود: هر تصمیمی که در سطح حاکمیتی کشور اتخاذ می شود، مسئولیت هماهنگی و عملیاتی کردن اش با وزارت کشور و سازمان های تابعه این مجموعه است.

وی ادامه داد که  برگزاری برنامه هایی در ابعاد فراملی مثل اربعین و همچنین مدیریت بحران هایی مثل سیل، زلزله و امروز کرونا، با وزارت کشور است و وزارت کشور با تعهد ومسئولیت پذیری کامل در این حوزه ها عمل می کند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه معاونت اقتصادی به عنوان معاونتی نوپا، با چالش هایی در حوزه مسئولیت ها و وظایف رو به رو  است، افزود: خواسته ام از معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور این است که به دنبال بسط مسئولیت نباشند و تمرکز شان بر شرح وظایف ابلاغی باشد.

معاون وزیر کشور با مرور دستور وزیر کشور در خصوص اولویت های اقتصادی و پیشبرد طرح های توسعه ای، تصریح کرد: لازم است، معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور بر همان سی محور ابلاغی اقتصادی وزارت کشور تمرکز کنند.

ناصریان تصریح کرد: باور داشته باشیم که اگر همین سی محور ابلاغی وزیر کشور را بتوانیم به شکل روش مند و دقیق اجرایی کنیم، تحول بزرگی در کشور صورت می گیرد.

وی همچین گفت: البته در تلاشیم تا حدی از پست های مورد نیاز را برای بخش معاونت اقتصادی اضافه کنیم تا این مجموعه به نحو قوی تری بتواند، مسئولیت ها را در استانداری ها اجرایی کند.

ناصریان توضیح داد که  نباید دنبال ساختار سازی جدید باشیم، بلکه از ظرفیت های موجود، نهایت استفاده را داشته باشیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: