قدرتعلی حشمتیان، نماینده احزاب ملی درک میسیون ماده ده احزاب و رییس ادوارخانه احزاب ایران در مورد انتخاب هیات رییسه جدیدخانه احزاب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: با توجه به اعلام دکتر جمال عرف، رییس کمیسیون ماده ده احزاب و معاون سیاسی وزارت کشور، درمورد عدم دخالت وزارت کشور در امورخانه احزاب و حل وفصل مشکلات داخلی خانه احزاب توسط شورای مرکزی خانه احزاب ایران، علی رغم اینکه دلایل کافی برای ابطال وجود دارد اما چون رییس کمیسیون ماده ده احزاب انتخاب هیات رییسه جدید را درست دانسته‌اند لذابرای بقای خانه احزاب و جلوگیری از تنش از همراهان خود در فراکسیون مستقلین  و اعتدالگرایان خواست دارم که با دو فراکسیون دیگر اعم از اصلاح طلبان و اصولگرایان  همکاری کنند. 

رییس جبهه مستقلین واعتدالگرایان ایران ازآقای صدرخواست اکنون که به هردلیل بعد ازسال‌ها همکاری با اصوالگرایان، ازجریان اصولگرایی فاصله گرفته و به جمع مستقلین و اعتدالگرایان ایران پیوسته اند، در این راستا ثابت قدم و منافع فراکسیون مستقلین واعتدالگرایان را برمنافع جریان قبلی خود (اصولگرایان) ترجیح بدهند.

دبیرکل حزب مستقل واعتدال ایران درادامه خطاب به صدر افزود: شعار ما مستقلین و اعتدالگرایان و اعتقادقلبی ما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند: خیردنیا و آخرت شما دراینست که آزاد و مستقل باشید، بوده وهست، لذا باتوجه به این فرمایشات و همچنین به دور از افراط وتفریط برای برای پیشبرد امورخانه احزاب تلاش کنند و کارهای زمان ریاست مستقلین واعتدالگرایان را دنبال کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: