به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع بازرگانی در حوزه خشکبار، تجار این حوزه دعوت و طی نشست کارشناسی ۴ ساعته با بخش اقتصادی سفارت، مهمترین موانع و راهکارهای رفع مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست موضوعات مربوط به نحوه استفاده از کریدور سبز گمرکی،ایجاد شرکت‌ها و هلدینگ های صادراتی، ساماندهی شرکت های کوچک در قالب شرکت مدیریت صادرات، ایجاد نظام منسجم برای کنتل کیفیت و نظارت بر قیمت محصولات، ایجاد مرکز تجاری و دفتر بازرگانی ایران مجهز به گروه حقوقی و مشاوره فنی برای تسهیل قراردادها تجاری و رفع موانع اداری، مورد بحث کارشناسی قرار گرفت.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: