به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این سازمان همچنین بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها را صرف حمایت از واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور برای مقابله با کرونا نموده، معادل ریالی یک میلیارد یورو را به پوشش هزینه های سلامت و مقرری بیمه بیکاری اختصاص داده و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به بخش سلامت برای پوشش هزینه‌های پاداش کادر بهداشتی و درمانی درگیر کرونا، جبران کاهش درآمد اختصاصی بیمارستانها و ... اختصاص داده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: