به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مقام معظم رهبری به مناسبت روز خبرنگار در پُستی اینستاگرامی نوشتند: اگر زحمات شما (خبرنگارها) نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود.... شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید. بدون این دوربین‎‌ها، قلم‌ها و دلسوزی‌های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است.

1380/08/23

 

 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: