به گزارش گروه خبر خبرگزارى برنا، آیت الله نوری همدانی در پیامی به دومین نشست هم ‌اندیشی احزاب و گروه‌های مقاومت که از صبح امروز و به صورت مجازی در حال برگزاری است، تاکید کردند: اخراج آمریکا از منطقه یکی از ابعاد انتقام سخت خداوند از دشمنان اسلام خواهد و با بازتولید آموزه‌های وحدت گرایانه مکتب فکری شهید سلیمانی، اصل راهبردی در تقویت جبهۀ مقاومت به شمار می آید.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنامحمدواله الطاهرین

باسلام وتحیت به آن مجمع محترم وگرامیداشت ایام دههولایت وعیدغدیر؛

در عصری به سر می بریم که قدرت‌های استکباری بهصورت مستمر بر آتش اختلاف و تفرقه در جهان اسلاممی‌دمند، لیکن  مقاومت جهانی نظام‌های عدالت طلبانهبا نقش آفرینی بی‌بدیل شهید سلیمانی، میوۀ شیریننابودی داعش و شکست و اضمحلال حامیان تروریسمدر منطقه را چیده است.

پس از پیروزی مقاومت؛ ترامپ که به زعم باطل خودمیخواست بازنده جنگ نباشد در صدد برآمد تا با ترورشهید سلیمانی، ماجرای نقش آفرینی مؤثر حاج قاسمدر منطقه را در تاریخ دفن کند، لیکن در عمل قافیه راباخت و الان با نفرت عمومی مردم جهان و شعار بینالمللی مردم برای خون خواهی سردار سلیمانی مواجهشده است که اخراج حتمی آمریکا از منطقه یکی ازابعاد انتقام سخت خداوند از دشمنان اسلام خواهدبود.

فارغ از این مسأله، باید در چگونگی تداوم اقتدار جریانمقاومت در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی در سالهای پسا سلیمانی اندیشید و به این مسألۀ راهبردیرهنمون شد که در مقابله فکری و علمی در برابر آمریکاو متحدانش چگونه باید عمل کرد؛ زیرا تداوم پیروزی‌ها واستمرار اقتدار روز افزون جبهۀ مقاومت مقوله ای نرمافزاری است و در کنار نوسازی سخت افزاریکشورهای منطقه باید بر نوسازی علمی و نظری درراستای تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.

در این میان بازتولید آموزه‌های وحدت گرایانه مکتبفکری شهید سلیمانی، اصل راهبردی در وحدت امتاسلامی، تقویت جبهۀ مقاومت و تسریع مطالبۀ تمدنسازی نوین اسلامی به شمار می آید.

در تبیین این مسأله باید گفت وحدت امت اسلامی ازجمله عوامل حیاتی شکوفایی تمدن اسلامی است؛ تأملدر نظام معنایی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانینشان می دهد آن شهید والا مقام خود را فداییمسلمانان و عموم انسان ها می دانست و اینگونهسپهبد سلیمانی در طول مبارزات خود علیه داعش، بهشاخص و اسطوره ای برای امت اسلامی تبدیل گردید.

هم چنین تحقق تمدن سازی نوین اسلامی در گرومواجهه مثبت و سازنده با جهان متکثر فارغ اقوام ،زبان ها، فرهنگ ها و مذاهب اسلامی در ممالکاسلامی و دیگر جوامع بشری است، که این اصل نیز درپرتو  اصل مهاجرت، در بستر  فرهنگ محوری و تعاملگرایی و صلح طلبی شکل می گیرد.

شهید سلیمانی به تعبیت از امام خمینی (رحمه الله) کهفرمود، «انقلاب ما محدود به ایران نیست» ومبناومنظومهفکری رهبرمعظم انقلاب برای تشکیل جبهۀ بدون مرزحق علیه باطل، ترک وطن کرد، و مرزهای قومیت، نژاد،ملیت و حتی مذهب را درنوردید و جهان وطنی خود راعلاوه بر شیعیان ، بر مدار تعاملات میان مذهبی بابرادران اهل سنت و حتی پیروان دیگر ادیان الهی بهویژه مسیحیان در منطقه تعریف نمود تا جبهه ای بیمرز علیه ظلم و جنایت آمریکا و تروریست های تکفیریبه منصۀ ظهور رساند.

آری افق معنایی و تمدنی شهید سلیمانی به قومیت،مذهب، ملیت یا مرزهای خودساخته بشری خاصاختصاص نداشت، بلکه ایصال جهان اسلام و دیگرجوامع بشری به امامت، از طریق ارتباطات دانشی وفقه میان مذهبی، مهمترین شاکلۀ معرفتی این چهرۀ بینالمللی مقاومت بود.

در حقیقت مبنای توحیدی سردار سلیمانی در مبارزاتظلم ستیزانه به شدت با عنصر حکمت، امامت، ولایت وفقاهت گره خورده است، لذا بر مبنای آیۀ«أَشِدَّاءُ عَلَىالْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ؛ در برابر کفّار سرسخت و شدید، ودر میان خود مهربانند» دچار خشونت نمی شد، بلکه باحکمت و عقلانیت فقهی فضای ضد تقریبی را شکست واینچنین با  اهتمام به جغرافیای فرهنگی وحدت وبازشناسی اشتراکات معرفتی، برای شکل گیری تمدننوین اسلامی تلاش نمود. 

بی تردید شهادت سردار سلیمانی خون تازه ای را دررگ های مقاومت جاری کرد، لیکن از آن مهمتر، آنمکتب فکری و معرفتی شهید سلیمانی است که جهانبینی باشکوهی از ساختار تمدنی در جهان اسلام رقمزده است  و چارچوب جهانی تمدن نوین اسلامی راترسیم خواهد کرد.

درپایان لازم میدانم ازهمه برگزارکنندگان این جلسهبویژه حزب انقلابی و باسابقه مؤتلفه اسلامی وخصوصا جناب آقای بادامچیان تشکر نمایم. 

توفیق همگان را ازخداوند متعال مسئلت می‌کنم. 

قم مقدسه

حسین نوری همدانی

21مرداد 1399

مطابق با21 ذی الحجه 1441

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: