به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه در توئیتر نوشت: امروز در بیروت، برای ابراز همبستگی مردم ایران با همه لبنانی‌ها و اعلام آمادگی برای کمک حضور یافتم. اکنون زمان کمک و تسهیل کردن است، نه زمان تحمیل و وادار کردن؛ ما در منطقه، همه متفق القول هستیم که: امنیت لبنان، امنیت ماست. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: