جلسه در خصوص سیاست های کلی جمعیت روز یکشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

لینک کوتاه خبر