به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سرکوب اعتراضات مردمی در شهر پورتلند آمریکا در توییتر نوشت: همه گزینه های روی میز مدتهاست که جزء اصلی ترین سیاست خارجی آمریکا بوده است.

ظریف همچنین در واکنش به تهدید وزارت امنیت داخلی آمریکا برای استفاده از نیروهای فدرال به منظور سرکوب اعتراضات ضد نژادپرستانه نوشت: این صرفا به معنی قانون جنگل است: بی توجهی به یک اصل اساسی قانون بین المللی: عدم استفاده از زور. 

به نوشته ظریف؛ هم اکنون رژیم آمریکا از تهدیدات مشابه علیه مردمان آمریکا استفاده می کند. یک پیام بیدارباش؟ به خواست خدا. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: