به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حسام الدین آشنا»، مشاور رئیس جمهور، در پاسخ به مجتبى رضاخواه که از آبرسانى به بلوچستان انتقاد کرده بود، نوشت:

«از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته به ۷/۷ میلیون نفر در ۱۱٫۵۱۴ روستا آب پایدار رسانده شد.

در سالجاری ، تا پایان هفته دولت به ۴۰۴ روستا با جمعیت ۲۹۹٫۶۰۰ نفر آبرسانی شده است.

تا قبل از دولت یازدهم به ۱٫۲۰۰ روستا و ۹۰۰٫۰۰۰ نفر آبرسانی پایدار انجام شده بود.»

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: