به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مدیران سیاسى آلمان ، فرانسه و انگلیس با مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى  دیدار کردند. اجراى پادمان ها موضوع این دیدار عنوان شده است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: