به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در حالی که تا پیش از این تصور می شد «یوشیهیده سوگا» دبیر اول کابینه ژاپن گزینه بدون رقیب برای جانشینی «آبه شینزو» نخست وزیر مستعفی این کشور است که هفته پیش استعفا کرد اما اکنون گزارش ها حاکی است رقابت میان سوگا و دو نفر دیگر بالا گرفته است.

«کیشیدا فومیئو»  رئیس شورای پژوهش خط مشی حزب لیبرال دموکرات و وزیر خارجه پیشین ژاپن و «ایشیبا شیگرو»  دبیرکل پیشین حزب لیبرال دموکرات رقیب یوشیهیده در این رقابت هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: