«محمدعلی وکیلی»، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، در رابطه با هزینه اظهارنظرات غیرکارشناسی برخی از نمایندگان مجلس، برای کشور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: براساس قانون اساسی نماینده مجاز به اظهارنظر در مورد موضوعات مختلف کشور است و ترببون مجلس هم برای همین اظهارنظرها است. بنابراین نمی‌شود به نماینده گفت در مورد موضوعات اظهارنظر نکند چرا که قانون این اجازه را به نماینده داده است که در رابطه با هر موضوعی که در مسیر منافع ملی کشور قرار دارد، اظهارنظر کند.

این نماینده سابق مجلس افزود: به عبارت دیگر نماینده می‌تواند در جهت احقاق حقوق موکلین در زمینه‌های مختلف اظهارنظر کند اما گاهی نماینده‌ای پیدا می‌شود که از این اختیاری که قانون به وی داده، سوء استفاده می‌کند و یا نهایت بی‌سلیقگی به خرج می‌دهد، که باید به چنین نماینده‌ای تذکر داد.

وکیلی ادامه داد: درست است که نماینده مجاز به اظهارنظر در مورد موضوعات مختلف کشور در مسیر احقاق حقوق موکلین و منافع ملی است اما اگر این اظهارنظر باعث شود که هزینه کشورداری افزایش یابد یا باعث ضرر و زیان به موکلین شود، خلاف امانت‌داری و رسالت نمایندگی است. بنابراین اگر قانون چنین اختیار گسترده‌ای را به نمایندگان داده به دلیل جایگاه حقوقی موکلین است، به همین جهت این اختیار باید در مسیر حقوق موکلین به کار گرفته شود اما اگر از این تریبون در مسیر تضییع حقوق موکلین استفاده کنند، خلاف امانت عمل کرده‌اند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در واکنش به اینکه با وجود نهادی به نام وزارت امور خارجه، به چه دلیل نمایندگان بیشترین اظهارنظر را در حوزه سیاست خارجی دارند؟ تصریح کرد: وجود نهادی به نام وزارت امور خارجه منافی اظهارنظر نمایندگان در حوزه سیاست خارجی نیست چراکه فرض بر  این است که نهادی به نام دولت وجود دارد و دولت در وزارت خارجه و سایر زمینه‌ها مانند اقتصاد حضور دارد که نمایندگان هم به عنوان دفاع از حقوق ملت، باید اظهارنظر کنند اما اینکه شو راه بیندازند و در مسائل مختلف مخصوصا مسائل حساس سیاست خارجی، شومنی کنند و منافع ملی را با شومنی به باد بدهند، خلاف مصلحت عموم و رسالت نمایندگی است.

وکیلی در ادامه خاطرنشان کرد: درست است که نمایندگان در اظهارنظر از مصونیت برخوردارند اما این اظهارنظر باید مسئولانه باشد به این معنی که اظهارنظر نمایندگان باید در مسیر احقاق حقوق ملت و دفاع از حقوق آنها باشد، اگر اظهارنظری باعث شود که هزینه ملت افزیش یابد و یا تحریم‌ها تشدید شود، مشخص است که این اظهارنظر مسئولانه نیست.۳

خبرنگار: فرشته صائمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: