به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به زهرا احمدی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزشمند و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری منصوب می شوید.

در ادامه این حکم؛ بررسی و تهیه طرح‌های توجیهی برای ارتقای سطح تقسیماتی مناطق برابر ضوابط و قوانین موضوعه و در راستای رشد و توسعه متوازن و بسط عدالت اجتماعی، ساماندهی و برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری، کدگذاری و یکسان سازی عناصر و واحدهای تقسیماتی و استفاده از دانش و فن آوری های نوین و به روز و پیگیری لایحه جامع تقسیمات کشوری از جمله اموری برشمرده شده است که اهتمام و تلاش مدیر کل جدید دفتر تقسیمات کشوری برای تحقق آن، با استعانت از درگاه خداوند قادر متعال و ضمن استفاده از توان و همفکری سایر دست اندرکاران و از طریق برنامه برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر اصول و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، مورد انتظار وزیر کشور است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: