به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، امروز برای پاسخ به سوال علی خضریان نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه علنی حضور می‌یابد.

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۸ ) آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط‌ زیست در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

 نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: