به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نمودار رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران در پستی اینستاگرامی نوشت:  شاخص صنایع بورسی که حدود ۵٠ درصد تولید صنعتی کشور را در بر می‌گیرد، از رشد تولید ماهانه ١.۵ و ٢.٨ درصدی تیر و مرداد ٩٩ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل حکایت می‌کند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: