به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن کامل اطلاعیه شماره ۴۷ ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

براساس ماده ۵۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است و این افراد می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.

همچنین اعضای شعب اخذ رأی و نمایندگان فرماندار ترتیبی اتخاذ کنند تا این نمایندگان در محل مناسبی استقرار یابند. نمایندگان نامزدهای انتخاباتی نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرایی، مراتب را به هیأتهای اجرایی یا نظارت شهرستان یا بخش کتباً گزارش کنند.

ستاد انتخابات کشور

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: